Asgaard

Fordi RP skal være sjovt

Regler

– – –

Om Asgaard Asgaard er et nordisk computerspils fællesskab der er vokset op omkring vores FiveM rollespils server og er siden blevet udvidet til også at indbefatte andre spil end FiveM. Som mange andre online fællesskaber er vi nødt til at have en række regler og retningslinjer, vi prøvede oprindeligt at kører fællesskabet uden for mange regler, men dette blev ved med at gå galt. Betingelserne for at være en del af Asgaard er at du forstår og respektere reglerne; det er fint hvis du kan finde huller og komme med forslag til forbedringer, så længe dette sker på en fornuftig måde. Læs reglerne grundigt igennem inden du begynder for alvor at deltage i Asgaard.

1. INGEN STØDENDE ADFÆRD OG HOLD DEN GODE TONE

Du skal opføre dig pænt og tale pænt til andre medlemmer. Det er ikke tilladt at svine andre medlemmer til og lave ukonstruktive anklager. Hvis der er nogen du mener opfører sig dumt eller upassende, så skriv til Ledelsen så snakker vi med personen. Moderat mængde af bandeord er tilladt, men vi fraråder det og opfordre folk til at vise omtanke. Hvis dit brugernavn er upassende vil du blive bedt om at ændre det.

2. INGEN REKLAMERING ELLER PROMOVERING UDEN TILLADELSE

Det er i orden at dele YouTube videoer og links til ting du finder sjove, seje, eller interessante, men hvis det er noget du selv, nogen du kender, eller et andet medlem af Asgaard opnår noget på flere mennesker ser, så snak lige med Ledelsen om det er i orden. Hvis du streamer Asgaard spil på Twitch eller lignende, så snak med Ledelsen så vi kan få sat dig på som streamer.

3. UNDGÅ POLITIK, RELIGION, OG LIGNENDE

Der er mange fora på internettet, hvor disse emner kan diskuteres, Asgaard er ikke sådan et fora. Asgaard er fællesskab med fokus på hygge og sammenhold, ikke et forum for seriøse emner. Det er dog i orden at have politiske eller religiøse holdninger, så længe du kan finde ud af at lægge dem væk og ikke lader dine holdninger gå ud over andre. Hvis du mener der er andre der har holdning der går ud over dig, så kontakt Ledelsen så kan vi vurderer sagen.

4. ASGAARD ER 16+.

På grund af tidligere aldersgrænser har vi dog enkelte medlemmer som ikke er over 16, de har fået lov til at blive grundet god opførsel.

5. SKRIV PÅ “SKANDINAVISK” ELLER ENGELSK

For at Ledelsen kan sikre sig at folk overholder reglerne er vi nødt til at kunne forstå hvad der bliver sagt og skrevet. Derfor tillader vi kun brugen af følgende sprog: dansk, norsk, svensk, og engelsk. Reglerne er kun skrevet på dansk og engelsk da det er dette som Ledelsen pt. taler. Under rollespil må dine karakterer godt tale andre sprog end disse, men dine karakterer taler og forstår også et skandinavisk (dansk/norsk/svensk) sprog eller engelsk.

6. DET KRÆVES DU ER AKTIV PÅ DISCORD OG HAR SAMME BRUGERNAVN

Når vi spiller et spil sammen – især FiveM – kræves det at du sidder inde på Discordens voice chats. Hvis du hverken har været aktiv på Discord eller været med til at spille i tre måneder risikerer du at blive smidt ud af serveren, du kan dog søge om at komme ind igen lige efter. Hvis du står i en situation hvor du på forhånd ved det bliver svært at være aktiv i en længere periode, så skriv til Ledelsen.

7. HUSK BEVISER HVIS DU VIL ANKLAGE NOGEN FOR NOGET

Begrebet “uskyldig indtil det modsatte er bevist” er gældende på Asgaard, når du ser nogen bryder reglerne så sørg for at havde det optaget eller tag et screenshot. Hvis det er noget der sker på Discord, så tag et screenshot og skrive @Admin eller @Mod i et svar til det

Generelle FiveM regler

Disse regler gælder for FiveM og skal ikke forveksles med “lovgivning”

1. LOVGIVNINGEN ER EN KOMBINATION AF AMERIKANSK OG DANSK LOVGIVNING Hvis du gør noget som er ulovligt i den ene lovgivning og ikke eksplicit er lovligt i den anden lovgivning så følger vi den lovgivning hvor det er ulovligt. Hvis du gør noget der er ulovligt i den ene lovgivning, men eksplicit er lovligt i den anden lovgivning så følger vi den lovgivning hvor det er lovligt.

1.1 Bemærkninger om våben:

 • 1.1.1: I Amerikansk lovgivning er det lovligt at eje og bære lav-kaliber halvautomatiske våben, det vil sige pistol, såfremt du har tilladelse til det. For at få tilladelse til det skal du skrive det når du laver din karakter. Din karakter kan midlertidigt miste denne ret, for eksempel under prøve løsladelse eller hvis din karakter har skudt andre og det ikke vurderes til at være selvforsvar. Hvis du bliver frataget denne rettighed af politiet og gerne vil have den tilbage skal du søge hos Ledelsen.
 • 1.1.2 Hvis du gerne vil eje høj-kaliber halvautomatiske våben, det vil sige jagtgevær, skal du søge om jagttegn. For at få jagttegn skal du skrive det når du laver din karakter eller efterfølgende kontakte ledelsen.
 • 1.1.3 Det er ikke lovligt at besidde fuldautomatiske våben af nogen slags uden tilladelse fra en dommer (det vil sige Ledelsen). Det betyder ikke at disse våben er forbudt på serveren, det er bare ulovligt at besidde dem: Dette indbefatter stormgevær (assault rifle), maskinpistol (submachine gun), og automatpistol (AP pistol).
 • 1.1.4 ”Musket” geværet kræver ingen tilladelse og kan ejes af alle under den amerikanske “Gun Control Act of 1968” da dette er et forladegevær og betragtes som en antikvitet og ikke et våben uanset om det stadig fungere eller ej.
 • 1.1.5 Du må ikke gå med dit våben synligt eller trukket; våbnet skal forblive i hylsteret, og trækker du, det vil politiet og andre forvente du har til hensigt at bruge det. Hvis du vil have lov til at gå med våben synligt skal du søge tilladelse hos en Politichef eller Ledelsen.

1.2 Bemærkninger om alkohol og euforiserende stoffer:

 • 1.2.1 Indtagelse af alkohol og cannabis på offentligt område er tilladt såfremt det ikke forstyrrer offentligheden: Hvis man bliver bedt om at gå skal dette respekteres.
 • 1.2.2 For at måtte besidde cannabis i moderate mængder – op til 10 gram – skal du have medicinsk tilladelse, hvis du overskrider denne mængde træder følgende i kraft
 • 1.2.3 Uden medicinsk tilladelse vil besiddelse af op til 5 gram cannabis konfiskeres uden bøde og uden advarsel, besiddelse af op til 10 gram cannabis konfiskeres uden bøde og en skriftlig advarsel gives, besiddelse af op til 25 gram cannabis konfiskeres og en bøde udskrives. Hvis du besidder 25-50 gram cannabis vil bøden fordobles, 50-75 gram betyder tredobling, 75-100 gram betyder firedobling, og besiddelse af mere end 100 gram cannabis straffes med 1 “måneds” (dvs. 1 minut real-tid) fængsel per 100 gram du besidder; 200+ gram betyder 2 “måneder”, 300+ gram betyder 3 “måneder”, og så videre.
 • 1.2.4 Andre euforiserende stoffer er ikke lovligt.
 • 1.2.5 Du skal rollespille effekterne af de stoffer du indtager.

2. DU SKAL VÆRNE OM DIT LIV

Også kendt som “FearRP”: Hvis nogen peger et våben på dig skal du reagerer realistisk, altså enten flygte eller overgive dig. Hvis du forsøger at trække dit eget våben og du bliver skudt vil den karakter du spiller være død. Det er tilladt at spille helt, men du skal dog også rollespille konsekvenserne hvis det mislykkes. Det vil sige at hvis din karakter dør mens den prøver at redde nogen andre er din karakter død

3. DU SKAL HAVE GYLDIG ROLLESPILS GRUND TIL AT DRÆBE

Du må ikke tilfældigt dræbe andres karakterer, og hvis du laver rollespil hvor du vil dræbe en anden spillers karakter skal du snakke med spilleren om det på forhånd. Hvis du mener at en anden spiller har dræbt dig uden gyldig rollespils grund, så kontakt Ledelsen, så kan Ledelsen gribe fat i den anden spiller og snakke med dem om det.

4. FÆNGSEL ELLER HOSPITAL BETYDER ANDEN KARAKTER RESTEN AF AFTENEN

Du må gerne have mere end to karakterer, faktisk opfordre vi kraftigt til det da vi oftest ikke kan give særligt lange fængselsstraffe for at holde rollespillet mere flydende. Hvis din karakter bliver sat i fængsel eller kommer på hospitalet som konsekvens af dit rollespil, så skal du spille en anden karakter resten af aftenen. Hvis du vil rollespille en karakter der har været i fængsel eller på hospitalet, så snak lige med Ledelsen om det først.

5. RESPEKTER RESPAWN TIDEN

Hvis du dør ved en fejl så vent respawn tiden ud. Betragt det som at din karakter kommer på hospitalet i en længere periode. Understreget at karakteren dør ved en fejl, behøver du dog ikke skifte karakter for resten af aftenen.

6. HOLD META OG ROLLESPIL ADSKILT

Det du ved som spiller ved dine karakterer ikke nødvendigvis, har du mere end en karakter ved dine karakterer ikke det samme. Du skal huske at de er forskellige personer med forskellige personligheder og forskellig viden og adfærd. Hold dem adskilt og husk de ikke er dig og ikke ved det samme som dig. Når du er i gang med rollespil så tiltal ikke andre spillere med deres brugernavne, men brug deres karakters navne hvis din karakter ved hvad deres karakter hedder. Du må gerne havde player-blips slået til når du spiller, men du må ikke rollespille på det. Hvis Ledelsen får indtryk af at du ikke kan ignorerer player-blips og Ledelsen beder dig slå det fra skal dette gøres. ”Streamsniping” – at opsøge nogen der streamer for at ødelægge deres stream – er ikke tilladt. Det er faktisk i det hele taget forbudt bevidst at ødelægge andre spilleres rollespil.

7. COP BAITING ER IKKE TILLADT

”Cop baiting” defineres som når du bevidst forsøger at få politiets opmærksomhed ved åbenlyst at gøre noget kriminelt, for dernæst at stikke af eller angribe politiet, uden at der ligger noget dybere rollespil bag. Hvis Ledelsen får indtryk af det du laver er “cop bait” vil ledelsen låse din karakter fast (“freeze”) så din karakter overhovedet ikke kan bevæge sig, dernæst vil de snakke med dig om hvad dit rollespil går ud på, her er det en god idé at have et godt svar parat. Når en fra Ledelsen gør dette må politiet ikke bruge det som mulighed for at arresterer karakteren. Hvis din grund til at lave “cop baiting” at få politiet til at jagte dig er fordi du gerne vil lave biljagt så overvej eventuelt at spille et spil der decideret går ud på at køre ræs. Det er dog stadigt tilladt at stikke af fra politiet hvis du har en gyldig rollespils grund. Husk dog at hvis du rollespiller en kriminel karakter er det vigtigste for en succesfuld kriminel er at deres forbrydelse ikke bliver opdaget: Undgå prangende og flashy biler der skiller sig ud og er lette at opdage.

8. FØLGENDE KØRETØJER ER FORBUDT

 • 8.1. Oppressor Motorcykler: De hører ikke til i RP overhovedet. Ingen diskussion, ingen mulighed for at bruge dem nogensinde.
 • 8.2. Superbiler: De bliver oftest misbrugt, hvis du har en idé til et scenarie der involverer dem, så snak med Ledelsen og få tilladelse på forhånd.
 • 8.3. Køretøjer med våben: Se “1.1.3” under “Bemærkninger om våben”, men forbuddet mod køretøjer med våben indbefatter også kriminelle. Snak med Ledelsen hvis du har en idé der kræver et køretøj med våben monteret på. Dette er også gældende hvis du “ikke har tænkt dig at bruge våbnet”.

Borger rettigheder

Dette er en række rettigheder som politiet altid skal respekterer overfor alle borgere, der kan kun gøres undtagelse hvis der gives særlig tilladelse fra et medlem af Ledelsen eller en Repræsentant der ikke på tidspunktet rollespiller politi. Hvis en betjent overtræder disse risikere betjenten at blive suspenderet og potentielt selv blive straffet afhængigt af grovheden af krænkelsen.

1. YTRINGS RETTIGHED

Alle borgere har ret til at måtte ytre deres meninger og tilsvarende har alle borgere retten til ikke at udtale sig. Det er ikke strafbart at tale imod politiet, og politiet må ikke med trusler om håndjern, bøde eller fængsel tvinge en borger til tavshed. Politiet kan ikke arresterer nogen for at sige eller ikke sige noget. Undtagelsen er hvis borgeren gentagende gange sviner en anden borger eller en betjent til, og fortsætter efter at den anden borger eller betjenten har bedt første borger stoppe.

2. PRIVATLIVS RETTIGHED

Politiet må ikke uden begrundelse gennemsøge en borger, en bil, eller en bygning. En betjent skal havde bevismateriale (screenshot/optagelse) på at der er foregået noget kriminelt før end betjenten må foretage sådan en gennemsøgning. At en person eller en bil virker mistænkelig er ikke gyldig grund. Uden bevismateriale skal politiet søge en dommerkendelse for at måtte gennemsøge en person, når politiet søger denne skal de retfærdiggøre over for dommeren hvorfor de mener det er nødvendigt.

3. FORSAMLINGS RETTIGHED

Alle borgere har ret til at forsamles og indgå i foreninger som de har lyst og politiet kan ikke tvinge en forsamling til at opløses imod forsamlingens vilje medmindre forsamlingen udgør en trussel for den offentlige fred. Hvis en forsamling udgør en trussel for den offentlige fred skal politiet tre gange bede forsamlingen opløses, og forsamlingen skal tre gange nægte at lade sig opløse.

4. LIVETS RETTIGHED

Politiet må kun dræbe en borger hvis en anden borgers liv er i fare, ej heller må politiet udstede livsvarige straffe uden tilladelse fra en dommer. Politiet skal altid forsøge at finde en fredelig løsning før politiet griber til vold. En borger har ret til at bære våben for at forsvare sig selv.

5. USKYLDENS RETTIGHED

Politiet skal altid formode en borger er uskyldig indtil det modsatte kan bevises. En borger kan kun straffes for en forbrydelse en gang, og hvis en borger mener der ikke er nogen begrundelse for at straffe dem har borgeren ret til en advokat til at argumenterer på borgerens vegne overfor politiet. Denne advokat kan enten være et medlem af Ledelsen eller en Repræsentant. Borgeren kan dog også vælge en spiller der ikke er medlem af Ledelsen eller er en Repræsentant, hvis den anden spiller går med til det.

Regler for bander, firmaer, og organisationer

 • Bander/virksomheder der eksisterer i single-player GTA V (for eksempel Ballas, Vagos, The Lost, Families, etc.) er som udgangspunkt ikke omfattet af disse, men spillerne kan stadig rollespille som medlemmer af de bander. Disse regler gælder bander, firmaer, og, organisationer der er skabt, drevet, og administreret af spillerne, de refereres efterfølgende til som “gruppe”.

1. GRUPPEN SKAL MINIMUM HAVE TO MEDLEMMER

For at en gruppe anerkendes som en spiller-gruppe skal den havde mere end to medlemmer. Ellers er det ikke en gruppe, men en enkelt person.

2. GRUPPEN MÅ IKKE DOMINERER SERVEREN

En koordineret indsats af bare to spillere kan sagtens vælte hele serveren og ødelægge alle andre spilleres rollespil.

3. GRUPPER MÅ IKKE ARBEJDE SAMMEN

Det forventes de fleste grupper er konkurrenter og i forlængelse af forrige regel er denne regel til for at undgå at den samme klike af spillere opretter hvad der på papiret er to grupper men i praksis er en gruppe.

4. ALLE GRUPPER HAR EN CHEF

Alle grupper har en chef der tager ansvar for gruppens adfærd, og at gruppen ikke ødelægger resten af serverens rollespil. Det er chefens ansvar at gruppen tjener et formål og ikke bare er en flok griefers.

5. GRUPPEN HAR FØLGENDE RUM

 • Info; her kan kun gruppens chef skrive men alle kan læse, formålet er at skrive info om gruppen og bekendtgørelser for, fra, og til gruppen.
 • Chat; her hele gruppen læse og kun medlemmerne af gruppen kan skrive
 • Voice; dette er den chat gruppen bruger under rollespil og holder deres egne møder i, kun medlemmer af gruppen kan få forbindelse til rummet.

Regler for politiet

 • Disse regler er indtil videre ikke uddybet, dette gøres på et senere tidspunkt.

1. DU SKAL VÆRE TIL RÅDIGHED SOM BETJENT DEN FØRSTE MÅNED DU ER MEDLEM AF ASGAARDS FIVEM SERVER

2. BETJENTE MÅ IKKE DELTAGE I KORRUPTION

3. BETJENTE SKAL RESPEKTERER BORGERNES RETTIGHEDER

4. BETJENTE SKAL UNDGÅ AT ESKALERER SITUATIONEN

5. BETJENTE SKAL VÆRE ET GODT EKSEMPEL FOR PASSENDE ROLLESPIL OG ADFÆRD

6. BETJENTE MÅ IKKE SKYDE FRA DERES POLITIBIL UDEN ORDRE FRA ØVERSTE CHEF

7. BETJENTE MÅ IKKE BRUGE DERES BILER SOM VÅBEN

8. ALLE PIT MANØVRE SKAL FORHÅNDSGODKENDES HOS POLITI CHEF

9. HUSK BETYDNINGEN AF “SERVE AND PROTECT”

Politi procedure for stop og arrestering

 • Disse retningslinjer er indtil videre ikke uddybet, dette gøres på et senere tidspunkt.

1. BORGEREN SKAL FORTÆLLES MED DET SAMME HVORFOR DE BLIVER STOPPET

2. POLITIET MÅ TILBAGEHOLDE BORGERE SÅ LÆNGE EN BETJENT ER TILSTEDE

3. BORGEREN SKAL HØRE DERES RETTIGHEDER FØR DE KØRES PÅ STATIONEN

Nyheder på siden:

1 min read
1 min read
1 min read

Covid-19

Pas godt på hinanden derude, faren er stadig ikke slut. Følg sundheds myndighedernes anvisninger. Covid-19 berøre ikke siden, men vi vil være med til, at stoppe smitten, ved at sprede budskabet!